• REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

     •  

      Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat  szkoły

      pod nr telefonu  695-870-053.

      adres e-mail szkoły: sekretariat@sp7.cieszyn.pl

       

       

      Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez

      Miasto Cieszyn na rok szkolny 2020-/2021

       Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:

      cieszyn.podstawowe.vnabor.pl

       

      W razie problemów z logowanie się na podanej stronie, prosimy spróbować zalogowac sie poprzez poniższy link: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/cieszyn

       

      w terminie 1 kwietnia 2020 r. od godz. 8:00 do 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00

      Rekrutacja do szkół obwodowych

      Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE. Następnie wypełnione ZGLOSZENIE należy wydrukować wraz z wymaganym oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata  i dostarczyć w wersji papierowej do szkoły. W szkole zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 1,5-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

      W związku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania ZGŁOSZENIA i wymaganego oświadczenia o miejscu zamieszkania na adres mailowy szkoły. W tej sytuacji wypełnione i podpisane  ZGŁOSZENIE oraz oświadczenie należy zeskanować lub zrobić zdjęcia i przesłać na adres mailowy szkoły. Adresy mailowe i numery telefonów placówek są dostępny na platformie naborowej w ofercie szkół. Istnieje również możliwość ewentualnej konsultacji udzielanej wyłącznie telefonicznie.

       

      Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

      Rekrutacja do szkół pozaobwodowych

      Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem - dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Miasta Cieszyn:

      1. Miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Cieszyn poza obwodem danej szkoły –

      100 pkt

      Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania;

      1. W danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 50 pkt

      Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata;

      1. W obwodzie danej szkoły zamieszkują wstępni kandydata wspierający rodziców /opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należnej opieki – 25 pkt

      Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania jego krewnych;

      1. Miejsce spełniania przez kandydata obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu mającym siedzibę w obwodzie danej szkoły – 12 pkt

      Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata;

      1. Miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły – 9 pkt

      Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu pracy.

       

      Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

      Wypełniony i podpisany WNIOSEK wraz z wymaganymi oświadczeniami należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 1,5-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

      W zawiązku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania wniosku i wymaganych oświadczeń  na adres mailowy szkoły. W tej sytuacji wypełniony i podpisany WNIOSEK oraz oświadczenia należy zeskanować lub zrobić zdjęcia i przesłać na adres mailowy szkoły. Adresy mailowe i numery telefonów placówek szkół są dostępne na platformie naborowej w ofercie szkół. Istnieje również możliwość ewentualnych konsultacji, które będą udzielane wyłącznie telefonicznie.

       

      Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

      • oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły rodzice składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE i dołączają orzeczenie
       o potrzebie kształcenia specjalnego;
      • oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – rekrutacja następuje na zasadach ogólnych, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
      • oddziałów integracyjnych – rekrutacja przebiega na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

      Oddziały integracyjne funkcjonują:

      • w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich,
      • w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka,
      • w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi. 

      W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego w szkole, konieczny jest kontakt telefoniczny rodzica z dyrekcją danej szkoły.

       

     • Zajęcia świetlicowe i biblioteczne

     • Dla znudzonych nauką :-) zapraszamy do zakładki Nauczanie zdalne. Na samym dole strony umieściliśmy  pomysły, zadania i konkursy.

     • Pilny komunikat!

     • Zasady pracy zdalnej oraz tygodniowy plan lekcji obowiązujący we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Cieszyn

      INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW:

      Klasy 1-3

      • Wychowawca / nauczyciel  wysyła rodzicom informacje o zadaniach do wykonania dzień wcześniej (po południu) wg przyjętego planu.
      • Dzienny czas pracy dzieci nad zadaniami nie powinien przekroczyć

      2 godzin.

      • Wychowawca / nauczyciel wychowania fizycznego raz w tygodniu wysyła propozycje ćwiczeń do wykonania.

      Edukacja wczesnoszkolna – zajęcia w poniedziałek, środę i piątek.

      Religia – zajęcia we wtorek.

      Język angielski – zajęcia w czwartek.

       

      Klasy 4-8

      • Nauczyciel przedmiotów wysyła swoim uczniom informacje o zadaniach do wykonania dzień wcześniej (po południu) wg ustalonego planu.
      • Każdy nauczyciel powinien sprawdzić, czy wszyscy uczniowie mają dostęp do książek i ćwiczeń, niektóre wydawnictwa udostępniły podręczniki online.
      • Każdy nauczyciel powinien racjonalnie podejść do zadawanych zadań i dostosować ich treść (stopień trudności) do różnych możliwości uczniów oraz precyzyjnie formułować polecenia do zadawanych zadań.
      • DZIENNY CZAS PRACY UCZNIÓW NAD ZADANIAMI NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 2-3 GODZIN, A W PRZYPADKU KLAS 8 MAKSYMALNIE 3-4 GODZIN.
      • Ponadto dla uczniów klas ósmych nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych będą wysyłać dodatkowe materiały powtórzeniowe

      (z repetytoriów, testów egzaminacyjnych oraz innych dostępnych źródeł).

      • Zagadnienia z przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, religia i wdż wysyłane będą raz w tygodniu. Materiały z w/w przedmiotów powinny zawierać różne ciekawostki, informacje w formie np. filmów fabularnych czy dokumentalnych związanych z przedmiotem, propozycje ćwiczeń ruchowych itp. Jeżeli zostanie zadany jakiś projekt lub praca do wykonania, to będzie to ocenione po powrocie do szkoły.

       

      Kwestia oceniania pozostaje do ustalenia i jest warunkowana wytycznymi MEN-u.

       

      KLASA 4

      PONIEDZIAŁEK : j. polski, przyroda

      WTOREK: matematyka

      ŚRODA: j. angielski, historia

      CZWARTEK: j. polski

      PIĄTEK: matematyka, j. angielski

       

      KLASA 5

      PONIEDZIAŁEK: matematyka, biologia

      WTOREK: j. polski, j .angielski

      ŚRODA: geografia

      CZWARTEK: matematyka, j. angielski

      PIĄTEK: j. polski, historia,

       

      KLASA 6

      PONIEDZIAŁEK: j. polski, j. angielski

      WTOREK: matematyka, biologia

      ŚRODA: j .polski, historia

      CZWARTEK: matematyka, j. angielski

      PIĄTEK: geografia

       

      KLASA 7

      PONIEDZIAŁEK: matematyka, j. angielski, biologia

      WTOREK: j. polski, chemia, j. niemiecki

      ŚRODA: j. angielski, geografia

      CZWARTEK: matematyka, historia,

      PIĄTEK: j. polski, fizyka

       

      KLASA 8

      PONIEDZIAŁEK: j. polski , chemia, WOS

      WTOREK: matematyka, historia

      ŚRODA: j. angielski, fizyka, EDB

      CZWARTEK: j. polski, j. niemiecki, geografia

      PIĄTEK: matematyka, j. angielski, biologia

     • Akcja samorządu szkolnego!

     • 21 marca obchodzimy pierwszy dzień wiosny, na którą wszyscy czekamy z niecierpliwością! Ale 21.03 to ważna data także z innego powodu- jest to Światowy Dzień Zespołu Downa- ustanowiono go z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa w 2005 roku, a od 2012 roku objęty jest patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji Samorząd Szkolny ogłasza dwie akcje!

      1. Okaż solidarność z osobami z Zespołem Downa- ubierz kolorowe skarpetki! Zrób sobie wesołe zdjęcie w kolorowych skarpetkach i prześlij do nas! Wszystkie zdjęcia umieścimy na profilu Facebook szkoły, a wy będzie mogli lajkować wybierając tym samym najlepsze/ najweselsze zdjęcie! Akcja dla wszystkich klas!
      2. Witaj wiosno!- ponieważ wszyscy z niecierpliwością czekamy na nadejście wiosny mamy dla was także drugą akcję! Przysyłajcie zdjęcia, na których udało wam się uwiecznić Panią Wiosnę! Akcja dla klas I-III

      W obecnej sytuacji nie możemy spotkać się wszyscy w szkole i miło spędzić razem czasu na wygłupach i żartach. Ale to nie oznacza, że nie możemy się razem pośmiać oglądając wesołe zdjęcia! Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w akcjach!!!  Zdjęcia prosimy przesyłać na adres baska21-85@o2.pl

      Serdecznie was wszystkich pozdrawiamy!!

      Samorząd Szkolny

     • Komunikat Burmistrza Miasta! Pilne!

     • Szanowni Państwo,

      w związku z potwierdzonymi dwoma przypadkami zakażenia koronawirusem w Cieszynie zajęcia we wszystkich szkołach podstawowych do piątku 13 marca włącznie są zawieszone. Placówki w tym czasie zostaną poddane dezynfekcji.

       

      Jednocześnie apelujemy do rodziców o zachowanie spokoju, stosowanie się do wytycznych Sanepidu, o zadbanie, by dzieci w tym czasie pozostały w domu, nie uczęszczały na dodatkowe zajęcia ani spotkania towarzyskie. Uwrażliwiamy również na fakt, że koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych, dlatego prosiby, by w miarę możliwości dzieci nie pozostawały w tym czasie pod opieką dziadków.

       

      Jeśli pojawią się niepokojące objawy wskazujące na infekcję, prośmy najpierw o telefoniczne zgłoszenie swoich obaw do Sanepidu pod nr tel 502 281 673.

     • Nagłówek

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.     •